Акромегалия

188 Последователи

Акромегалията е хронично заболяване, което се предизвиква от хиперсекреция на растежен хормон. Думата произлиза от гръцки и означава „уголемени крайници“. Един от симптомите е именно уголемяване на дланите и стъпалата. Акромегалията може да доведе до сериозни проблеми със здравето и може да бъде дори животозастрашаваща, ако не се лекува. Заболяването може да се прояви по всяко време след пубертета, но най-често се диагностизира при хора на средна възраст.

Публикации

Най-високият мъж в света е 2 м. 47 см.
CredoWeb
CredoWeb
17.9.2009
Най-високият мъж в света е 2 м. 47 см.