Аортна клапа

68 Последователи
Аортата е най-голямата артерия на тялото. Възходящата аорта (Aorta ascendens) започва от лявата камера на сърцето и продължава почти вертикално нагоре. Тя е разделена от лявата камера чрез аортната клапа. Аортната клапа може да бъде увредена в следствие на аортна недостатъчност или частично блокирана, като това състояние се нарича аортна стеноза.

Избрани публикации

НКБ откри диагностично-консултативен блок за сърдечноболни деца
Аортна клапа
Хипертония / Високо кръвно
Кардиология
Педиатрия
НКБ откри диагностично-консултативен блок за сърдечноболни деца

Публикации