Аутизъм

207 Последователи

Аутизмът е спектърно разстройство, при което се засягат функциите на мозъка. В повечето случаи се проявява в първите 3 години от живота. Хората с аутизъм имат проблеми с комуникацията и социалните отношения, може да имат нетипични начин на поведение, интереси и движения. При деца с аутизъм симптомите може да се проявят още по време на първата година, но едва на втората или третата родителите могат да разберат, че нещо не е наред. Децата с аутизъм обикновено имат проблеми в три ключови области на развитие – социално взаимодействие, език и поведение. Аутизмът е състояние, което протича през целия живот. Симптомите могат да се подобрят чрез лечение, което най-общо включва индивидуална обучителна програма, поведенческа терапия и медикаменти.

Публикации

Детски аутизъм
Детски аутизъм
...