Белодробна емболия

219 Последователи

Белодробната тромбемболия представлява откъсване на тромботичен материал в дълбоката венозна система на малкия таз или на крайниците, придвижва се по кръвоносните пътища нагоре и запушва ствола на белодробната артерия или нейните разклонения. В редки случаи може да бъде резултат от образуване на тромби на място или откъсване на тромб от дясното предсърдие, пропътувал към белодробната артерия. Състоянието е една от основните причини за вътреболнична смърт при пациенти, които са се залежали след големи операции, особено ортопедични, гинекологични, урологични и неврохирургични.

Публикации