Бенки

275 Последователи
Бенки се наричат образувания по кожата на тялото, които могат да бъдат пигментирани или не. Някои бенки (невуси) са с повишен потенциал за злокачествена промяна в малигнен меланом. Бенките започнат да се появяват през ранното детство, като нарастват през пубертета и по време на бременност. Според някои 90% от невусите са налице до 25-годишна възраст. Бенките могат да се появят по всяка една част от тялото, но най-често се локализират по лицето и торса.

Публикации