Биполярно разстройство

74 Последователи
Биполярното афективно разстройство е болест, която нарушава нормалните биохимични процеси на главния мозък, в резултат на което се нарушава поведението и преживяванията на засегнатите от нея. Най-важната промяна е нарушеното настроение. Ето защо БАР се причислява към т.нар. разстройства на настроението или афективни разстройства. Хората, боледуващи от биполярно афективно разтройство, познато още под името маниакална депресия, страдат от непрекъснато клатушкане в настроението - от весело и приповдигнато до потиснато и депресивно усещане за света и живота.

Избрани публикации

При родители с биполярно разстройство са застрашени и децата
Биполярно разстройство
При родители с биполярно разстройство са застрашени и децата
Гените виновни за шизофренията само наполовина
Шизофрения
Биполярно разстройство
Аутизъм
Акушерство и гинекология
Медицинска генетика и ембриология
Психиатрия
Обща медицина
Гените виновни за шизофренията само наполовина

Публикации

Промяна в терапията на пациенти, лекувани с „Ламиктал”
CredoWeb
CredoWeb
Компания
2.6.2010