Далекогледство

92 Последователи

Далекогледството (хиперметропията) е състояние, при което зрителната острота е намалена. Това може да се дължи на съкратена дължина на очната ябълка или на по-малката пречупваща сила на лещата на окото. При хиперметропията отдалечените обекти се виждат ясно, а близките - замъглено. Самият образ се получава зад ретината и ако нарушението е слабо, то се компенсира чрез акомодация (неволева функция на зрителния анализатор). Основните симптоми за наличие на далекогледство са проблеми при фокусирането върху близки обекти, главоболие, замъглено виждане, напрежение в очите, умора след четене. Диагнозата се поставя след пълен очен преглед. Състоянието може да се коригира с очила, контакти лещи или лазерна операция.

Публикации

Хиперметропия
Хиперметропия