Епилепсия

161 Последователи

Епилепсията е най-честото неврологично заболяване. Думата идва от гръцки език и означава „обземам“, „обладавам“. Най-често започва в детска възраст. Причината за това хронично заболяване на мозъка може да е наследствен фактор или пък генетична мутация. Поради различните причини съществуват много видове на заболяването. Епилепсията се изразява с появата на гърч или пристъп. Пристъпите са различни, могат да бъдат по-леки или тежки. При леките има само изключване за момент, липса на отговор, а при тежките се стига до треперене на тялото, изпъване, посиняване на устата, отделяне на слюнка. Най-същественият проблем при лечението на епилепсията е, че около 1/3 от пациентите не се повлияват от лечението с антиконвулсивни медикаменти – т.нар. медикаментозно-резистентни епилепсии. За тях се предлага електрическа стимулация, а за още по-малък процент от хората - хирургична интервенция.

Публикации

...