Феохромоцитом

86 Последователи

Феохромоцитомът представлява невроеднокринен тумор, развиващ се във вътрешността на надбъбречните жлези