Хидроцефалия

83 Последователи
Хидроцефалията представлява натрупване на гръбначномозъчна течност (ликвор) в кухините на мозъка. Събралата се течност увеличава обема на кухините и оказва натиск върху мозъчните структури. Хидроцефалията може да се развие във всяка една възраст, но се среща по-често при кърмачета и деца. Причината за хидроцефалията е дисбаланс между количеството на гръбначномозъчната течност, която се образува и нейното оттичане в кръвообращението.

Публикации

Витаминна добавка срещу хидроцефалия
CredoWeb
CredoWeb
25.3.2009
Витаминна добавка срещу хидроцефалия