Холера

57 Последователи
Холерата е тежко инфекциозно заболяване, което в немалко случаи е смъртоносно, особено ако на пациента не се окаже своевременна медицинска помощ. Заразата се предава по фекално-орален път – чрез замърсена вода, хранителни продукти и замърсени ръце. Причинител на холерата е бактерията Vibrio cholerae.