Хомеопатия

306 Последователи
Хомеопатията е метод на алтернативната медицина. Нейният основоположник през 1796 г. е Самуел Ханеман. Основният принцип е „Подобното се лекува с подобно“. За производството на хомеопатични лекарства се използват майчини тинктури с екстракти от различни растения, животински продукти и минерали. От тях се приготвя силно разредена форма на веществото, причиняващо симптомите на съответната болест. В готовото хомеопатично лекарство изходната тинктура не се съдържа физически. Разреждането се прави чрез енергично разтърсване на разтвора. Тези потенции са отразени в името на съответното лекарство. В някои страни като Германия и Франция използването на хомеопатията се финансира от здравните каси. Други държави като Русия и Австралия обаче я обявиха за псевдонаука, от която няма полза.

Публикации

Спорът за „паметта на водата“
Спорът за „паметта на водата“
...