Хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ


76 Последователи

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сред най-разпространените заболявания и една от водещите причини за смъртност. Често обаче болестта остава неразпозната. Симптоми на заболяването са наличието на хронична кашлица с или без отделяне на храчки, затруднено дишане, лесна уморяемост. Диагнозата се потвърждава чрез функционално изследване на дишането (спирометрия).

Публикации

1 2 3 4 5