Изгаряне

166 Последователи

Изгарянето представлява нарушаване целостта на кожата в резултат на различни физични и химични въздействия. Такива могат да бъдат топлина (горещи течности, повърхности, газове, огън), електричество, химикали, радиация (слънчеви лъчи). При засягане на обширни зони състоянието може да е животозастрашаващо. 

Изгаряне

 

В зависимост от степента на засягане кожата може да се зачерви, да се образуват мехури по нея, да се инфектира, болката да стане изключително силна, човек да изпадне в шок.

 

Изгарянето може:

 

 • да причини белези;
 • да доведе до увреждане на кръвоносните съдове и загуба на течности;
 • да предизвика затруднения в дишането;
 • да ограни обхвата на движение на костите и ставите;
 • да доведе до изтощение и топлинен удар (при слънчево изгаряне);
 • да стане причина за смърт.

Макар да е най-големият орган в човешкото тяло и да изпълнява жизненоважни функции (защитна, терморегулаторна, секреторна, сетивна, хормонална), кожата е много чувствителна. Тя е изградена от три основни слоя – повърхностен слой (епидермис), същинска кожа (дерма) и подкожен слой (хиподерма) – мастна съединителна тъкан.

Видове изгаряния

Според дълбочината на засегнатите тъкани съществуват 4 степени на изгаряне

Първа степен (епидермално)

Това е най-лекият вид, при него е засегнат само най-повърхностният слой на кожата - епидермисът. Характеризира се със зачервяване, телесната температура може леко да се повиши. Възстановяването обикновено е в рамките на няколко дни. Пример за такова изгаряне е слънчевото.

Втора степен (дермално)

Засегнат е по-дълбокият слой на кожата - дермата. Самата кожа е зачервена, с мехури, изпълнени с течност.

 

В зависимост от дълбочината на разрушаване на дермата втора степен изгаряне се дели на два вида - повърхностно и дълбоко. Повърхностното е много болезнено. Мястото на засягане е зачервено, с прозрачен мехур. При него не е необходима оперативна намеса. При дълбокото обаче може да се наложи отстраняване на увредената кожа и присаждане на здрава. Поразеното място е жълтеникаво до бяло, може да се образуват мехури. Пациентът изпитва дискомфорт. Състоянието често се усложнява с инфекция.

Степени на изгаряне

 

Трета степен (субдермално)

Наблюдава се разрушаване на кожата в пълна дълбочина. Тя има кафеникав или черен цвят. Мястото не е чувствително, при допир не променя цвета си, изложено е на тежки инфекции. Необходимо е хирургично лечение и трансплантиране на кожа.

Четвърта степен (хиподермално)

Тъканите са умъртвени в дълбочина – освен кожата сe засегнати подкожието, сухожилията, мускулите, дори костите. Самата кожа е овъглена, поразеното място е нечувствително. Налага се отстраняване на засегнатия участък.

Прогнозата 

зависи от площта и дълбочината, както и от локализацията (изгарянията на лицето протичат по-тежко), възрастта, дали човек има предшестващи заболявания.

Прогноза при изгаряне

 

Видове изгаряния

Те може да се причинят от най-различни външни източници - термични, електрически, химически и радиационни.

Термични

Получават се от високи температури. Причини за увреда на кожата са:

 

 • горещи предмети (ютия, котлон, електроуреди);

Термични изгаряния

 

 • директен огън;
 • от пара или много горещи течности (олио, вода).

Първа помощ

Поведението при термичната травма зависи от тежестта и големината на пораженията. При изгаряния от първа степен и малки по площ от втора степен (при по-леките изгаряния), можете да се справите сами. Големите поражения от по-висока степен представляват спешни състояния, защото застрашават организма като цяло. При сериозни изгаряния (при обширните изгаряния) незабавно търсете медицинска помощ.

 

Често при едно изгаряне в различните му участъци се наблюдава различна степен на поражение. Но поведението на оказващите помощ трябва да се ръководи от най-тежкото поражение.

 

Тежките изгаряния често причиняват шоково състояние. В началото то протича с повишена възбуда на пострадалия, а след това с унесеност, повръщане, липса на усет за болка, безсъзнание.

 

Когато увредата на кожата е сериозна, до идването на линейката можете да направите следното: отстранете или угасете източника на топлина. Ако дрехите на човек са в пламъци, не му позволявайте да тича – това само разпалва огъня. Залейте го с вода или го загърнете с одеяло, перде, палто. В краен случай търкалянето на тялото по земята също спомага огънят да угасне. Покрийте изгорените повърхности със суха чиста превръзка или дреха. За тази цел не са подходящи хавлии или други влакнести тъкани, които могат да залепнат за раните.

Първа помощ при изгаряния

 


При по-леки термични травми от първа или втора степен свалете дрехите и бижутата от засегнатите зони. Поливайте изгорените части с чиста чешмяна вода с температура от 10 до 25 градуса.

 

Не слагайте лед или студена вода! Това може да задълбочи уврежданията. Не пукайте мехурите, защото стават входна врата за инфекции. Ако са се спукали спонтанно, намажете ги с локален антибиотичен препарат. След внимателното охлаждане, нанесете дебел слой крем против изгаряне, който овлажнява кожата и предпазва тъканите от по-нататъшно увреждане. Покрийте раните с хлабава стерилна превръзка. При по-чувствителни болки можете да взимате обезболяващи без рецепта. Пийте много течности и избягвайте общото прегряване на организма.

Поведение при изгаряния

 

За да намалите риска от термични изгаряния:

 

 • Не оставяйте малки деца без наблюдение в кухнята, докато там работят нагревателни уреди.
  Винаги обръщайте дръжките на тиганите и тенджерите, докато са на котлона към задната страна на печката, за да не ги закачите и обърнете случайно.
 • Хващайте горещи предмети с плътни многослойни платнени ръкавици.
 • Не се надвесвайте над газови котлони и горелки, защото части от дрехите или косата ви могат да се възпламенят.
 • Не пушете в леглото и дръжте на недостъпни за деца места запалки, кибрити и запалителни течности.

Термични изгаряния - как да ги избегнем

 

 • Винаги проверявайте температурата на водата за къпане на деца, както и на храните и течностите, които им поднасяте.

Електрически 

Причиняват се от електрически източници, мълнии. Уврежданията са широк диапазон - от минимално нараняване, до тежко полиорганно засягане и смърт. Тежестта на състоянието на пострадалия зависи от напрежението и силата на тока, площта на контакта и общото здравословно състояние. До пристигането на Бърза помощ трябва на първо място да се прекрати въздействието на електрическия ток.

Химически 

Причиняват се от киселини, основи, смоли. Най-честите симптоми са парене, болка, зачервяване и мехури по кожата, световъртеж, главоболие, задух, сърдечни проблеми. Раните, причинени от химически изгаряния, зарастват много бавно и имат склонност към инфектиране.
Особено важно е бързо да облеете изгорялото място с течаща вода и да се преустанови контактът с източника на увредата.

При необходимост може да се вземат болкоуспокояващи.

Химически изгаряния

 

Търсете лекарска помощ, ако:

 

 • е засегната голяма площ от кожата и пораженията са сериозни;
 • раната се е инфектирала;
 • се появят оплаквания като световъртеж, задух.
 • са засегнати очите.

Радиационни (лъчеви)  

Обикновено се получават при продължително въдействие на ултравиолетова светлина върху кожата (при излагането на слънце) или на йонизираща радиация (от рентгенови лъчи, лъчетерапия или радиоактивен прах).

Болка

Според проф. Дора Танчева - началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по изгаряне и пластична хирургия в „Пирогов“, едно от най-сериозните и трайни преживявания по време на лечението след изгаряния е болката.

Болката след изгарянето

 

Нелекувана адекватно, тя би могла:

 • да окаже съществено влияние върху хода и начина на протичане на заболяването;
 • да доведе до съществени промени в поведението на пострадалия с развитието на продължителен посттравматичен дистрес;
 • да генерира значителни емоционални разстройства и да промени съществено начина на живот на вече оздравелия пациент.

Според проф. Танчева все още значителна част от пострадалите, потърсили лекарска помощ, не получават адекватно обезболяване както при оказване на първа медицинска помощ, така и по време на лечението.

Мобилно приложение за първа помощ при изгаряне

През май 2019 г. лекари от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ създадоха мобилно приложение, „оказващо“ първа помощ при термични травми. Формулирани са точни насоки за поведение при изгаряне в зависимост от механизма - от гореща течност, пламъкови, електрически, химически и слънчеви изгаряния.

Мобилно приложение за първа помощ при изгаряне

 

Самата информация е поднесена на достъпен език, отправени са препоръки и кога и къде да се потърси специализирана помощ. Целта е да се минимизират грешките при оказване на помощ, което от своя страна означава по-малко и невидими белези и повече спасени човешки животи.

Публикации

5 съвета за първа помощ при изгаряне
Dermo-Care
Dermo-Care
12.9.2019
5 съвета за първа помощ при изгаряне
5 чести грешки при рани от изгаряне
Dermo-Care
Dermo-Care
4.9.2019
5 чести грешки при рани от изгаряне
Първа помощ за деца при изгаряне на кожата
Dermo-Care
Dermo-Care
28.6.2019