Кисти

176 Последователи

Кистите представляват доброкачествени, кухи образувания в тъканите, които могат да се появят по различни места в тялото. Те могат да имат различна форма, но най-често изглеждат като окръглени образувания с обвивка от съединително-тъканни елементи. Една киста може да се състои от една или повече капсули, като вътрешността й е пълна с течност, кръв или подобна на каша консистенция с гной или себум. В повечето случаи кистите се появяват безсимптомно и се откриват случайно.

Публикации

ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ