Контактен дерматит

99 Последователи

Контактният дерматит представлява локален възпалителен процес при контакт на кожата с различни химични вещества с алергична и неалергична генеза. Различават се три форми: контактен иритативен. Кумулативен (дегенеративен) и алергичен дерматит. Контактният дерматит се причинява от различни химични вещества (метали и метални соли, деривати на земно масло, каучук, полимери, различни медикаменти, козметични средства, сапуни, детергентни повърхностни покрития и разтворители, растителни и животински продукти, пестициди и торове и други).

Публикации

Интимни проблеми при новороденото
МБАЛ Вита
МБАЛ Вита
16.6.2017
Интимни проблеми при новороденото