Конюктивит

96 Последователи

Конюнктивитът е възпалителен процес, обхващащ конюнктивата. Всеки втори човек в един или друг етап от живота си страда от конюнктивит. Няма сериозна разлика в честотата и начина на протичане при мъжете и жените, като възрастта също не е определящ фактор за появата му. Причината за възникване на конюктивит са многобройни и различни. Конюнктивитите съставят около 30% от очните заболявания, но в периодите на сезонни епидемии могат да достигнат до и вад 80%.