Кръвна захар

220 Последователи

Кръвната захар е широкоразпространеното наименование, което отразява концентрацията на глюкоза в кръвообращението. Стойността на кръвната захар представлява наличната неусвоена свободна енергия за организма. Повишената кръвна захар води до образуването на продукти, нарушаващи функцията на нервите и намаляващи способността им за възстановяване. Отчетените стойности на кръвната захар могат да бъдат сигнал за заболявания. Измерването на кръвната захар става по специфичен начин, като нормите й трябва да бъдат в съответни референтни граници

Публикации

...