Кръвно налягане

332 Последователи

Кръвно налягане наричаме налягането на артериите, което се осъществява в големия кръг на кръвообращението между систола и диастола. Систола наричаме фазата на изтласкване на кръвта от сърцето, а диастола - фазата на пълнене на сърцето с кръв.  Кръвното налягане се отчита като две стойности, т.е. две числа, които показват стойностите при тези две фази.При отчитането първото число показва систолното налягане, а второто - диастолното налягане. Например 130/90.

Според измерените стойности налягането бива високо и ниско, като има системи на ниско и високо налягане. Към системата на ниското налягане принадлежат артериите, капилярите, вените на телесния кръг на кръвообращението, дясното сърце - дясно предсърдие и дясна камера и съдовете на белодробния кръг на кръвообращението. Системата на високото налягане се състои от артериите на големия кръг на кръвообращението. Кръвното налягане се измерва с уред за измерване на кръвно налягане, наречен сфигмоманометър.

Публикации

Кое кръвно налягане е нормално?
Кое кръвно налягане е нормално?
...