Кръвотечение, кървене

171 Последователи

Кръвотечението е състояние, което може да бъде предизвикано във всяка част на човешкото тяло. Причините за него са разнородни. Може да бъде травматично или в следствие на заболяване. Има случаи, в които кръвотечението може да бъде животозастрашаващо състояние, затова навременната реакция и посещение при лекар са задължителни. Всяко едно нетипично кръвотечение изисква уточняване

Публикации

HPV-test - the game changer
HPV-test - the game changer