Лаймска болест


105 Последователи

Лаймската болест  - Morbus laimi, Лаймска борелиоза, борелиозис бургдорфери или само борелиоза представлява инфекциозно заболяване, причинявано от поне четири различни вида бактерии представители на рода Борелия. Основният причинител на болестта в Северна Америка е Борелия бургдорфери.  Борелия афзелии, Борелия гаринии, Borrelia spielmanii и др. са основни причинители в Евразия. Въпреки сравнително бавната им скорост на делене бактериите от род Borrelia успешно мутират и напоследък се откриват нови видове, както и различни щамове на вече известните. 

Публикации

Съвети при ухапване от кърлеж
Съвети при ухапване от кърлеж
1 2 3 4