Личностни разстройства

138 Последователи

Личностните разстройства се наричат още психопатии или характеропатии. Има спор между специалистите дали тези особености и поведенченски отклонения трябва да бъдат характеризирани като болестни състояния.

Личностните разстройства представляват дълбоко заложени модели на поведение, които се изразяват в трайно дезадаптирано социално поведение.

Публикации

СЗО: Любовта е болест
СЗО: Любовта е болест
Йогата влияе благотворно на психиката
CredoWeb
CredoWeb
27.8.2010
Йогата влияе благотворно на психиката