МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ

89 Последователи

Макулната дегенерация засяга около 30 млн. души в света и е основна причина за слепота при хора над 80 г. Заболяването засяга задния очен сегмент, ретината и най-вече макулата - жълтото петно и всички слоеве, които отговарят за нашето централно зрение. С помощта на жълтото петно можем да виждаме цветно, контрастно, можем да четем. Увреждането му нарушава силно способността ни да четем и да разпознаваме лицата. Запазва се обаче периферното зрение

Публикации