Менструация

247 Последователи

Менструация, мензис или месечен цикъл - това е настъпващото след смъртта на яйцеклетката изхвърляне на подготвения предварително за леговище на очакваната оплодена яйцеклетка, но неизползван за тази цел функционален слой на ендометриума, протичащо с кръвотечение. Менструацията е точен показател за анатомичното и функционалното състояние  на половия апарат на жената, както и на състоянието на целия организъм. От пубертета до менопаузата менструацията се повтаря периодично, средно през 28 дни. Най-късият нормален интервал е 21 дни, а най-дългият – 35 дни. Вън от тези предели менструацията се счита за ненормална по отношение на честота на появата ѝ. Различната дължина на менструалния интервал при отделните жени се обяснява с наследствените и индивидуалните особености на жената.

Първата менструация в живота на жената се нарича менархе. 

Публикации