Миастения гравис

92 Последователи

Миастения гравис (Myasthenia gravis pseudoparalytica, Pseudoparalytica gravis) представлява хронично автоимунно заболяване, което се изразява е с мускулна слабост и лесна уморяемост след физическа активност, следствие от нарушено нервно-мускулно предаване в напречнонабраздената мускулатура. Причината за това нарушение се дължи на намален брой никотинови рецептори в постсинаптичната мембрана на нервно-мускулния синапс (моторна плочка), следствие от образуваните антитела срещу тях.