Миома

162 Последователи

Миомата на матката представлява доброкачествено туморно образувание, което произхожда от мускулния слой на матката. Наблюдава се най-често при жени на възраст 30-40г.Причините за поява на миома все още не са известни. Известно е, че миомата е хормонозависим тумор, чийто растеж се стимулира от естрогените. Поради зависимостта на миомните възли от хормони, по време на бременност те нарастват бързо. При хормонална терапия се смаляват. При настъпване на менопауза растежът на миомните възли спира и размерът им може да се намали.

Публикации

Dr. Andreas Thurkow at the Myoma and Fertility Surgery Workshop, 13-14 Sep, Sofia
Dr. Andreas Thurkow at the Myoma and Fertility Surgery Wo...
 Prof. Attilio di Spiezio Sardo at the Myoma and Fertility Surgery Workshop
Prof. Attilio di Spiezio Sardo at the Myoma and Fertilit...