Миома


131 Последователи

Миомата на матката представлява доброкачествено туморно образувание, което произхожда от мускулния слой на матката. Наблюдава се най-често при жени на възраст 30-40г.Причините за поява на миома все още не са известни. Известно е, че миомата е хормонозависим тумор, чийто растеж се стимулира от естрогените. Поради зависимостта на миомните възли от хормони, по време на бременност те нарастват бързо. При хормонална терапия се смаляват. При настъпване на менопауза растежът на миомните възли спира и размерът им може да се намали.

Публикации

1 2 3 4