Обществено здраве

146 Последователи
Във фокуса на общественото здравеопазване е предотвратяването на заболявания, продължаване на живота и поддържането на всеки един човек, като за тази цел се използват организираните усилия и информирани избори на обществото, организациите, обществеността, както и в частен план, на общностите и индивидите.