Остеопороза


127 Последователи

Остеопорозата e прогресиращо метаболитно заболяване на скелета, при което костите изтъняват и губят плътността си в резултат на

НА какво се дължи остеопорозата

разрушаване на колагеновата матрица. При страдащите от остеопороза плътността и качеството на костта се влошават, намалява здравината на скелета, повишава се рискът от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. Заболяването не дава някакви съществени сигнали за появата си, тя не боли. Обикновено първия знак за наличието й е фрактурата, най-често на бедрената шийка.

Какво представлява остеопорозата

Намалява количеството  на костното вещество и промяната в микроструктурата на костната тъкан става необратима, чупливостта на костите се повишава драстично и рискът от счупвания става по-голям дори при малки травми. 

Какво представлява остеопорозата

Кой боледува

Това е една от най-честите ревматични болести. От нея боледуват до 10-12% от населението на Земята, предим-но възрастни хора над 60 години. За България това прави около 350-400 хил. болни. Среща се при всички раси и във всички части на света с известна разлика в честотата и остротата на болестните изяви при различните популации и в различните региони. Жени-те боледуват многократно по-често от мъжете. При тях честота-та на болестта нараства рязко след менопаузата.

Жените боледуват по-често от мъжете. Причината е по-малката им пикова костна маса в края на пубертета и по-тежките хормонални нарушения в менопаузата при тях. 

кой боледува от остеопороза

Дамите с преждевременна менопауза вследствие:

 • ранен климакс;
 • гинекологични операции;
 • други гинекологични проблеми.

са по-застрашени от остеопороза, в сравнение с жените с късен климакс – след 50 години.

рискови фактори за остеопороза

Рискови фактори

Продължителното приемане на някои лекарства – кортикостероиди, хепарин, антиепилептици, хормони на щитовидната жлеза и др., повишава риска от развитие на остеопо-роза. Редица хронични болести и тумори също повишават риска от нарушаване на костната плътност – бъбречни болести, водещи до хронична бъбречна недостатъчност и повишено излъчване на Са с урината, хронични стомашно-чревни болести с намалено резорбиране на Са в червата, ревматични болести поради възпалението, намалената двигателна активност и продължителното лечение на болните (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, системен лупус еритематодес и др.). Голямо значение има и какъв начин на живот се следва.

Eндокринни болести причиняват остеопороза:

 • хипогонадизъм - намаление на половите хормони;  
 • тиреотоксикоза - повишение на хормоните на щитовидната жлеза; 
 • хиперпара-тиреоидизъм - повишение на хормоните на околощитовидните жлези;
 • повишение на кортикостероидните хормони;
 • хиперглюкокортицизъм - синтезирани от кората на надбъбречните жлези.

 

Слабите и високите страдат по-често от ниските и пълните, защото телесното тегло въздейства като натоварване върху костите, а всяко натоварване укрепва тяхната структура и мастите задържат женските полови хормони и се явяват „депо на естрогени“ след менопаузата за дълъг период. Поначало заболяването е типично за възрастните хора. Дължи се на естественото стареене на костната тъкан.

Наследствеността също е важен рисков фактор. Имах 51-годишна пациентка с нормална костна маса, но и двамата й родители бяха с бедрени фрактури. При нея трябваше да проследим и други т. нар. сурогатни маркери за диагностика, а не само DXA. Направихме изследванията и се установи, че тя е с изключително висок маркер на костно разграждане и много ниски нива на витамин D3. Затова трябваше много бързо да й се назначи антирезорбтивен медикамент.

предупреждава водещият ревматолог д-р Родина Несторова.

Причини за развитие на болестта

Освен количеството (костната маса) много съществен момент при разглеждането на проблема е и качеството на костта. Съчетанието между тези два основни фактора характеризира устой-чивостта на костта на механични въздействия.

Първична остеопороза

Свързана е с неизбежното стареене на организма, оттам – и на опорно-двигателния апарат и костите. Засяга възрастни жени и се появява 5-10 год. след спиране на мензиса.

Дефицитите на витамин Д и калций води до остеопороза

Вторична остеопороза

Засяга и млади жени с преждевременна менопауза, най-често с оперирани кисти на яйчниците, миоми, тумори. Тя е резултат от въздействието и съчетанието на множество вътрешни  и външни рискови фактори. Сред тях са усвояване на калций (Са) и витамин D с храната, намаленото излагане на слънце, оттам и намаления синтез на витамин D в кожата.

Кои кости са в най-голям риск

Това са:

 • тазобедрената става - шийката и главата на бедрената кост
 • костите на предмишницата, които се намират непосредствено над китката,
 • ребрата.

загуба на костна плътност

Какво представлява загубата на костна плътност

С паралелно намаление на минералните (калций и фосфор) и органичните съставки (белтъчните молекули) на костта. Освен остеопороза съществуват още две състояния, при които също има про-мяна в костните съставки и често се бъркат с нея – остеопения и остеомалация.

Каква е разликата между остеопороза, остеопения и остеомалация

Остеопенията е намаление на костното вещество с леко изразени, но обратими промени в микроструктурата на костта при съответното лечение, предстадий на остеопорозата. Както при остеопорозата, загубата на минералните и органичните съставки е паралелна. е междинен стадий между здрава и болна кост. Науката е установила, че имаме повишен фрактурен риск и при пациентите с остеопения. Причината е, че зад това състояние може да се крие остеопороза, казва д-р Несторова.

Остеомалацията е намаление на съдържанието на минерални съставкиq предимно на калция) в костната тъкан, без сериозни промени в органичните съставки и в микроструктурата на костта и с възможност за обратно развитие при съответното лечение. Образно може да се определи като „омекване на костта“. В детската възраст се получава при липсата на витамин D в организма - болестта рахит е типичен пример, а при възрастните – при намалено натоварване на костната система от телесното тегло, при космонавтите при продължителни полети в безтегловност, продължително обездвижване и други подобни състояния. 

Симптоми на остеопороза

Симптоми на остеопороза

Костната загуба при болесттапротича дълго време безсимптомно. Поради това болестта е определена като „тихата епидемия“ или „тихия крадец“, който се промъква безшумно, за да „открадне“ част от костната маса на човека.

Най-характерните признаци на напреднало заболяване са:

Болка в най-засегнатите кости:

 • долния гръден и горния поясен отдел на гръбнака;
 • ребрата;
 • по-рядко гръдната кост и таза.

Появява се в късните етапи на болестта и е леко изразена, дифузна. Усилва се при движение, натоварване, стоене прав и натиск върху костта и  се успокоява при покой и в легнало положение. Може да се придружава и от опасваща гърдите болка от притискане на нервните коренчета, които излизат от посочените отдели на гръбнака. Бол-ката се изостря, става силна и непоносима при фрактура на костта и   най-вече на прешлените с опасващ характер при притискане на нервно коренче.

Костни фрактури (счупвания)

2. Костни фрактури (счупвания) поради „крехкостта“ на костите. Възникват при резки движения, падания и травми и по-рядко – при нормал-ни ежедневни дейности и безобидни движения без натоварвания

 • преместване на предмет;
 • леко извиване на тялото;
 • кихане;
 • закашляне.

Честотата им нараства паралелно с възрастта. Най-чести са фрактурите на прешлените, тазобедрената става, предмишницата, непосредствено надкитката, ребрата. Придружават се от силна остра болка, засилваща се при движение. Обикновено силата ѝ се задържа 2-3 седмици, след което постепенно намалява. От прешленните фрактури гръбнакът се изкривява и болният се изгърбва.

По-леката форма на този процес нагледно се определя като „вдовишка гърбица“. Със сериозна прогноза са фрактурите на тазобедрената става поради залежаването на болните. Обикновено това са възрастни хора, с придружаващи заболявания и намалени защитни сили и всяко за-лежаване крие сериозен риск от обостряне на придружаващите болести и развитие на инфекции с всички нежелани последствия от тях.

тазобедрена става

Фрактури на тазобедрената става, ръката и гръбнака - как да ги познаем

Развитието на тазобедрена фрактура налага ортопедично лечение на болния.

С относително добра прогноза са фрактурите на лъчевата кост на предмишницата. Разместените краища на счупената кост трябва да се наместят от ортопед и ръката да се поста-ви в гипс за 4-6 седмици. След този период фрактурата заздравява.

Единичните фрактури на ребрата не налагат ортопедично лечение и  наместване. Сред причините за фрактурите основно са структурните промени в костта и също така  честите падания поради напредналата възраст на болните, нарушената координация на движенията, отслабналите рефлекси, намаленото зрение, придружаващите заболявания – атеросклероза, паркинсонизъм и др.

Най-често болестта протича дълго време безсимптомно или с леко изразени костни болки в долната част на гръдния и горната част на поясния отдел на гръбнака, опасващи болки в гърдите, засилващи се при движение, натоварване, извиване на тялото и   отслабващи при покой и в легнало положение. Изявява се при фрактура на някоя от описаните кости със силна остра болка, за-силваща се до нетърпимост при сътресение, движение и извиване на тялото.

преглед при специалист ревматолог диагностицира остеопорозата

Как се диагностицира

При диагностицирането на остеопороза е важно, първо, бо-лестта да се диференцира от други костни болести. Клиничната картина е характерна и отлича-ването ѝ от другите костни болести е лесно за опитния ревматолог или ендокринолог.

Костната маса се изследва чрез остеодензитометрични апарати. Съществуват методи за оценка и на качест вото на костта, но те все още са обект на лабораторни проучвания и  засега са неприложими в ежедневната клинична практика. Издръжливостта на костта на огъване, натиск, удар и т.н. в момента се изследват в опитни условия. При разглеждане под микроскоп се вижда, че костните гре-дички са изтънели, деформирани, на места разчупени в различна степен според изразеността на костната загуба и натоварването на костта. При остеопенията костните гредички са изтънели и леко деформирани, но не са разчупени. При остеомалацията костните гредички са изтънели, но не са деформирани и разчупени.

Поставянето на диагнозата започва със снемане на анамнеза от лекуващия лекар.

Могат да бъдат зададени следните въпроси:

 • Има ли костни болки, по-силни при сътресение, движение, натоварване и извиване на тялото?
 • Чести ли са фрактурите – спонтанни при минимални натоварвания и движения или при травми?
 • Намалял ли е ръстът през последните години и с колко сантиметра?

въпроси при остеопороза

Липсва промяна в стандартните лабораторни изследвания при остеопороза.  Относително показателни са изследванията на калция (Са) и фосфора в серума и урината, алкалната фосфатаза, хормона на паращитовидните жлези, който влияе на калциево-фосфорното равновесие в организма чрез регулиране на всмукването (абсорбцията) на Са от червата, излъчването през бъбреците и отлагането му в костната система (паратхормона) и на „костните маркери“ или „маркерите на костния търновър“  – вещества, които отразяват интимните механизми на изграждане и разрушаване в костта, т.е. отразяват метаболитните процеси в костната тъкан. Чрез техните промени се съди за загуба-та на Са с урината и разрушаването на костта.

Костните маркери са два типа 

първите отразяват изграждането на костта (остеокалцин и костно-свързаната алкална фосфатаза), вторите – разграждането на костта (деоксипиридинолин, бетакрос лапс – показател за ранна диагноза на остеопороза).

Остеодензитометрията диагностицира костна плътност

Остеодензитометрията

дава възможност да се предположи риска от фрактури при липса на симптоми за наличие на проблем, т.е. мето-дът има прогностична стойност и да се отчете ефектът от лечението. Фрактурният риск расте прогресивно със степента на заболяването. За целта изследването се повтаря периодично през не по-малко от 12 месеца.

Има ултразвукови остеодензитометрични апарати, с които се изследват нетипични и недостатъчно показателни за остеопо-роза кости като пръст, пета, понякога предмишница и резултатите нямат нужната точност и информативност. Могат да служат само като скринингови изследвания.

Рентгенографията на засегнатите кости е с малка информативна стойност за наличието и степента на остеопороза

Рентгенографията

на засегнатите кости е с малка информативна стойност за наличието и степента на болестта, но е с много висо-ка диагностична стойност при поява на фрактури. При неясни и леко изразени фрактури болните се изследват със скенер и ядрено-магнитен резонанс.

Другите инструментални методи, като сцинтиграфия на костите, се прилагат сравнително рядко при диагностицирането на проблема, когато има съмнение за друга ревматична болест, туморни процеси или метастази.

Опасна ли е остеопорозата?

Болестта нарушава функцията на костите, оттам и на целия опорно-двигателен апарат. При фрактури функционалният капацитет на болните е значително ограничен и качеството на живота е значително снижено. Тя не заплашва непосредствено живота, но е доказано, че при фрактури, най-често на костите на тазобедрената става, при запуснати, нелекувани, непроследявани и изоставени болни, продължителността на живота се съкращава вследствие на инфек-ции, придружаващи заболявания и от неконтролираното и безразбор-но приемане на някои противоревматични лекарства.

Най-честите усложнения са фрактурите, инвалидизирането на болните и инфекциите при изтощени

Усложнения

Най-честите усложнения са фрактурите, инвалидизирането на болните и инфекциите при изтощени, залежали и нелекувани болни с придружаващи болести и намалени защитни сили.

Лечение на остеопороза

Болестта има непрекъснат, бавнопрогресиращ хроничен ход. Това налага непрекъснато лечение до края на живота при редовен клиничен и лабораторен контрол от ревматолог, ендокринолог или акушер-гинеколог. Така се намалява многократно рискът от фрактури, облекчават се страданията, повишават се функционалният капацитет и качеството на живот на болния.

Медикаментозна терапия

Рядко се налага лечение  с т.нар. калциотропен хормон – калцитонин, който е естественият хормон, имащ отноше-ние към изграждането на костта.Бифосфонатите са основни средства за лечение на цаболяването. Те потискат активността на клетките, които разграждат костта (остеокластите). Вследствие на това клетките, които изграждат костта (остеобластите) възстановяват и повишават изгубената костна маса. Бифосфонатите спират развитието на остеопорозата, стабилизират костта, намаляват риска от фрактури. И нещо, което е много важно – след лечението костта е с подобрена структура и при евентуално спи-ране на препарата костната загуба е много бавна, т.е. лечебният ефект се задържа с години. Подобен ефект не е установен за другите антиостеопорозни препарати. Прилагат се и средства, повишаващи изграждането на костта.

Преди години  се прилагаха естрогенови препарати, които са основните женски полови хормони. Сега приложението им е отхвърлено поради повишен риск от развитие на рак на млечната жлеза и на маточната шийка, с изключение на случаите на ранна менопауза – настъпване на климакс във възрастта между 30 и 40 години. Рискът от развитие на рак е преодолян при т.нар. селективни блокери на естрогеновите рецептори, които по същността си не са естрогенови хормони, а съединения, които блокират едни и стимулират други от ефектите на естроге-ните в различните тъкани - обяснява водещият ревматолог проф. Златимир Коларов.

 

Нестероидни противовъзпалителни средства

или СОХ2 инхибитори се приемат с гастропротектори. Уместно е лечението с нестероидни противовъзпалителни средства да се започне с препаратите, при които преобладава обезболяващият пред противовъзпалителния ефект – ибупрофен, аналгин, парацетамол, напроксен. Рядко при нестихващи, силни и неовладяеми болки, най-често при прешленни фрактури, се налага лечение с опиоидни препарати, приложени в ниски дози и кратки лечебни курсови. Те облекчават болния, възстановяват съня и повишават функционалния капацитет и прекъсват цикъла, който хронифицира болката.

Важно: При вторична остеопороза основен момент е лечението на основната болест.

Ортопедични хирургични методи се налагат при фрактури на тазобедрената става, предмишницата, рядко при прешленни фрак-тури с компресия на нервни коренчета.

Целта на лечението  е

 • да се забави и при възможност да се спре загубата на костна маса,
 • да се намали и при възможност да се предотврати рискът от фрактури,
 • да се овладее болката, да се подобри общото състояние,
 • да се повиши двигателната активност
 • да се възстанови намалената трудоспособност
 • да се повиши качеството на живота.

Самото лечение на остеопорозата е скъпо, но част от него се поема от касата, благодарение на което цената e по-разумна.

Ние обаче не трябва да чакаме заболяването, а да започнем превантивни действия като преценим рисковите фактори – пол, възраст, наследственост, прием на кортикостероиди и придружаващи заболявания. Ако при пациентите с остеопения няма други рискови фактори, даваме витамин D3 и К2, като препоръчваме консумация на мляко и млечни продукти. ,

отбелязва д-р Несторова.

Корекция на рисковите фактори

 • намаляване на риска от фрактури
 • спиране на тютюнопушенето и  алкохол
 • използването на помощни средства – бастуни, канадки, корсети за устойчивост
 • намаляване на риска от падане, оттам – и на риска от фрактури.

Хранене при остеопороза

Хранене при остеопороза

Трябва да се знае, че  развитието на цаболяването се стимулира от хроничния недоимък на Са и витамин D с храната. Алкохолът има токсичен ефект върху костните клетки, намалява пълноценната резорбция на Са и витамин D с храната, повишава риска от фрактури при падане след препиване и т.н. Никотинът по-тиска функцията на клетките, които изграждат нормалната костна тъкан, потиска и множество хормони, които имат отношение към изграждането на костта.Хранителният режим е от изключителна важност. Трябва да се включат в менюто храни, богати на калций – млечни продукти (100 г сирене на ден или 1 кофичка кисело мляко на ден, кашкавал, извара), риба, соеви продукти, ядки, плодове, зе-ленчуци и др., или т.нар. млечно-рибено-соева диета, излагане на слънце на половината разголено тяло за половин час на ден е достатъчно за синтеза на витамин D от кожата. Добре е това да става в ранните утринни или късните надвечерни часове, когато слънцето не прегаря силно, и болните да бъдат с бяла шапка. Сега се счита, че приетият с храната калций е достатъчен, за да задоволи нуждите на организма и не се налага допълнителен прием на калций-съдър-жащи препарати.

приемането на вит. Д е много важно

Съществен момент от лечението на а е приемането на витамин D през устата. В световен мащаб е установено, че равнището на витамин D при хората е ниско и това налага допънителното му приемане като лекарствени препарати.

Болката, отслабналите сухожилия, мускули и стави при остеопорозата се овладяват с неспецифични средства, като физиотерапия, рехабилитация и лечебна физкултура,

Не съществува непосредствена опасност за живота. Не е възможно пълно излекуване . Съвременното лечение облекчава болния и намалява риска от фрактури и инвалидизиране.

Физиотерапия и рехабилитация

Физиотерапия и рехабилитация

Играят важна роля при лечението на остеопорозата. Назначени от лекуващия лекар и под наблюдението на специалист, те значително могат да подобрят състоянието и качеството на живот. Лечебната гимнастика прави костите по-издръжливи.

Предпазване

Профилактиката  включва намаляване на риска от развитие на болестта и намаляване на риска от фрактури при развита болест. Основното при профилактиката на остеопорозата

е   овладяването на рисковите фактори:

 • некоригируеми рискови фактори - пол, климакс и възраст;
 • коригируеми - намаление на Са в храната, тютюнопушене, алкохол, имобилизация, намалено излагане на слънце, придружаващи болести и др..

Коригирането на вторите намалява риска от развитие и напредване на цаболяването. Много важни са ранната диагноза, своевременното лечение и използването на помощни средства за намаляване на риска от падания, травми и фрактури – бастун, канадки, корсет и т.н.

Излагането на слънце е изключително важно,

защото слънцето основният източник на така важния витамин Д.

слънце витамин Д

Нормалната физическа активност и умерените, разумни и безрискови физически упражнения са най-добрите профилактични мерки за задържането на нормалната костна маса дълго време. 

Прогноза

При адекватно лечение и следене от специалист болестта не съкращава продължителността на живота. Остеопорозата трябва да бъде разграничена от следтравматични костни фрактури при нормално плътни кости; шипове на гръбнака, които също могат да притиснат нервни коренчета и да причинят сходна с неврологична симптоматика със смачкване на прешлените и т.н.

 

 


текстът е изграден на базата на публикации от проф. Златимир Коларов и д-р Родина Несторова

редактор: Албена Димитрова

Публикации

ОСТЕОПОРОЗА
ОСТЕОПОРОЗА
1 2 3 4 5 ... 18