Отлепване на ретината

73 Последователи

Отлепване на ретината се получава, когато ретината се отдели от съдовата обвивка. Отлепването може да бъде и в следствие  на отделяне на нервния слой  от пигментния  слой. В тези случаи се нарушава храненето на ретината и снабдяването й с кислород, а това води до нейното неправилно функциониране. Ако отлепването на ретината не се лекува своевременно, може да се достигне до загуба на зрение.