Полипи

109 Последователи
Полипите са доброкачествени образувания, които могат да се формират във всички кухини на човешкото тяло – различни части на червата, носа, гърлото, влагалището и матката. Най-често те се диагностицират в дебелото черво, където могат да се развият до злокачествено заболяване, ако не се оперират навреме. При тази локализация дълго време може да няма изявена симптоматика и полипите да бъдат открити при профилактичен преглед. Независимо в коя част на тялото се намират, най-често се препоръчва оперативно лечение. След хирургичната интервенция е необходимо да се правят консултации на всеки няколко месеца, за да се избегнат рецидиви.

Публикации