Пролапс на митрална клапа

107 Последователи
Пролапсът на митрална клапа е сравнително нерядко вродено дегенеративно клапно страдание. При мнозинството от болните, особено при тези под 50 год., то протича безсимптомно, с малко клинични прояви. Прогнозата е различна и се определя от наличието на рискови фактори – възраст, размери на леви кухини, функция на ЛК и степен на митрална регургитация. При липса на рискови фактори, коeто се среща при над половината болни, преживяемостта и болестността не се различават от тези на общата популация.