Рак на белия дроб


72 Последователи
Ракът на белия дроб е сред най-разпространените онкологични локализации и е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания при двата пола. Според вида на тумора той се дели на две основни групи – дребноклетъчен и недребноклетъчен. Основните рискови фактори за развитие на заболяването са: тютюнопушене, пасивното излагане на тютюнев дим, някои белодробни болести, фамилна обремененост. Ракът на белия дроб рядко има признаци или симптоми в най-ранните си стадии. Те най-често се проявяват, когато раковото заболяване е в напреднала фаза. Най-често могат да включват промяна в кашлицата на пушача, храчки с кръв, болка в гръдната област, затруднения в дишането, хриптене и др. В лечението на рака на белите дробове са застъпени трите основни лечебни метода, прилагани в онкологията – хирургичен, лъчетерапевтичен и лекарствен. За последния, продължава да се използва стария термин химиотерапия, въпреки че наред с класическите цитостатици вече се прилагат и редица коренно различни медикаменти.

Избрани публикации

Публикации

Какво е рак?
Какво е рак?
1 2 3 4 5