Рак на простатата

96 Последователи

Ракът на простатата е най-честото онкологично заболяване при мъжете, което обикновено засяга хора над 50 години. Фамилната обремененост е другият основен рисков фактор за развитие на карцинома. Мъжете, чиито баща, дядо или вуйчо са страдали от рак на простатата, са в пъти по-застрашени. При тях се препоръчва да започнат годишните профилактични прегледи още на 45-годишна възраст. Прегледите включват изследване на простатно специфичен антиген (PSA), образно изследване, ректално туширане. Считаше, че преживяемостта е 100%, само ако интервенцията бъде направена в ранните фази на болестта. Препоръките на Европейската и на Американската урологична асоциация от последните 3-4 години показват, че оперативно лечение може да се приложи и при пациенти в напреднал стадий на рак на простатата. В тези случаи то се комбинира с хормоно- или лъчетерапия”

Публикации

...