Сърдечна недостатъчност


145 Последователи

Дискусии

Сърдечна недостатъчност
Кардиология
Обща медицина
Сърдечна недостатъчност - как да намалим риска от хоспитализации и да подобрим качеството на живот?
дискусия
Сърдечна недостатъчност
Кардиология
Аортокавална фистула. Идеи за лечение?
дискусия