Синдром на Гилен-Баре

127 Последователи

Синдромът на Гилен-Баре е автоимунно възпалително заболяване на периферната нервна система. Характеризира се със симетрична слабост в крайниците, както и със загуба на сухожилно-надкостни рефлекси