Синдром на Марфан

91 Последователи

Синдромът на Марфан е генетично заболяване, свързано с нарушения в съединителната тъкан. Болестта се предава по автозомно-доминантен път (от болен на болен), като страдат и жени, и мъже. Хората, засегнати от тази болест, са необичайно високи, с дълги и тънки крайници, с влошено зрение. Често срещани при тях са и сърдечни аномалии.