Стрии

168 Последователи

Стриите са атрофични лезии по кожата, които се срещат и при жените, и при мъжете. Най-честите причини, които водят до тяхната поява, са разтягането на кожата (по време на бременност, при рязко напълняване, при активна спортна дейност) и нейното дехидратиране.