Травми

161 Последователи

Травмата представлява увреждане на целостта на организма под въздействие на механични, химични, физични и други фактори.

Публикации

...