Травми


99 Последователи

Травмата представлява увреждане на целостта на организма под въздействие на механични, химични, физични и други фактори.

Публикации

Счупих ли си ръката или я изкълчих?
Счупих ли си ръката или я изкълчих?
1 2 3 4 5