Циклофрения

70 Последователи
Циклофренията е маниакално-депресивно психично заболяване. Новото наименование е биполярно разстройство. При него се редуват две крайни състояние - периоди на депресия и меланхолия с периоди на еуфория.