Тумор

150 Последователи

Тумор – това е новообразувание, обикновено с този термин се обозначава анормално нарастване на тъкани. Основно туморите се делят на доброкачествени и злокачествени.

Публикации

...