Тумор

139 Последователи

Тумор – това е новообразувание, обикновено с този термин се обозначава анормално нарастване на тъкани. Основно туморите се делят на доброкачествени и злокачествени.

Публикации

Дете се бори с рак в последен стадий
NewHealthIdeas-NHI
NewHealthIdeas-NHI
1.10.2018
Дете се бори с рак в последен стадий
...