Фармация


15782 Последователи

Дискусии

Обществено здраве
Обща медицина
Фармация
Клинични проучвания в АПМП и АСМП?
дискусия
Фармация
Здравна политика
Директивата за фалшифицираните лекарства и изискванията към ПРУ и производителите
Дискусия
Обща медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт
Фармация
Какво печели България от привличането на ЕМА в София
Дискусия