Инфекциозни болести

14697 Последователи

Последвайте тази тема, за да:

  • получавате актуални новини в областта и свързаните специалности;
  • имате достъп до специализирано научно съдържание;
  • бъдете информирани за световните медицински новости;
  • можете да проследявате законодателните и нормативни промени;
  • имате достъп до фармако-терапевтични ръководства по всички специалности;
  • виждате горещите дискусии и да се включвате в тях;
  • достъпвате специализираните обучителни модули;
  • четете и гледате интервюта с Ваши колеги и изтъкнати специалисти от всички краища на света;
  • участвате в дигитални семинари/симпозиуми/конгреси;
  • давате своя принос в развитието на специалността в частност и българското здравеопазване в цялост посредством изразяване на мнение, позиция или публикуване на научно съдържание.

Публикации

Pathogens (IF: 3.7)
Pathogens (IF: 3.7)
...