Неврология

15485 Последователи

Последвайте тази тема, за да :

получавате актуални новини в областта на Неврология;
имате достъп до специализирано научно съдържание;
бъдете информирани за световните медицински новости;

Неврология

 • можете да проследявате законодателните и нормативни промени;
 • имате достъп до фармако-терапевтични ръководства по Неврология;
 • виждате горещите дискусии и да се включвате в тях;
 • достъпвате специализираните обучителни модули;
 • четете и гледате интервюта с Ваши колеги и изтъкнати специалисти от всички краища на света;
 • участвате в дигитални семинари/симпозиуми/конгреси;
 • давате своя принос в развитието на специалността в частност и българското здравеопазване в цялост посредством изразяване на мнение, позиция или публикуване на научно съдържание.

Неврологията е терапевтична специалност,

 • която изучава анатомията
  на централната,
 • периферната и автономната нервна система,
 • както и различните нарушения при болестни състояния на нервната система.

Публикации

...