Неврология


15186 Последователи

Събития

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Само за специалисти
Неврология
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Научно събитие,  Отворено Събитие
4 Харесвания
3 Участници
14 – та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“
14 – та педиатрична конференция „Горещи точки в педиатрията“
Научно събитие,  Отворено Събитие
13 Харесвания
5 Участници
IV Конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
Само за специалисти
Неврология
IV Конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
4 Участници
XVII Национален конгрес по Неврология с международно участие
Само за специалисти
Неврология
XVII Национален конгрес по Неврология с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
6 Харесвания
3 Участници
Четвърта научно-практическа конференция на БЛС
Четвърта научно-практическа конференция на БЛС
Научно събитие,  Отворено Събитие
4 Участници
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
6 Участници
XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината
XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
5 Участници
XI Балкански конгрес по оториноларингология
Само за специалисти
УНГ Неврология Хирургия
XI Балкански конгрес по оториноларингология
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология
29.09.2017 -1.10. 2017
IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология 29.09.2017 -1.10. 2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ „ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ, ДИАБЕТ“ 
12.10.2017-14.10.2017 Г.
НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ „ЗАТЛЪСТЯВАНЕ, МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ, ДИАБЕТ“ 12.10.2017-14.10.2017 Г.
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
Национална конференция по нефрология
28.09.2017-01.10.2017
Национална конференция по нефрология 28.09.2017-01.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Comprehensive approach to drug-resistant epilepsies” 
Само за специалисти
Неврология Неврохирургия
3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Comprehensive approach to drug-resistant epilepsies” 
Курс/семинар,  Отворено Събитие
17 Участници