Образна диагностика

14892 Последователи

Последвайте тази тема, за да :

 • получавате актуални новини в областта на ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА ;
 • имате достъп до специализирано научно съдържание;
 • бъдете информирани за световните медицински новости във Вашата и свързаните с нея области;

образна диагностика • можете да проследявате законодателните и нормативни промени;
 • имате достъп до фармако-терапевтични ръководства по Образна диагностика ;
 • виждате горещите дискусии и да се включвате в тях;
 • достъпвате специализираните обучителни модули;
 • четете и гледате интервюта с Ваши колеги и изтъкнати специалисти от всички краища на света;
 • участвате в дигитални семинари/симпозиуми/конгреси;
 • давате своя принос в развитието на специалността в частност и българското здравеопазване в цялост посредством изразяване на мнение, позиция или публикуване на научно съдържание.

радиология

Образната диагностика представлява

съвкупност от различни видове неинвазивни изследвания, с помощта на които графично се изобразяват вътрешни органи на тялото. Този вид технологии се използват за клинично диагностициране, при физиологични изследвания, както и по време на инвазивни операции. 

Включва следните методи:

 • Медицинска радиография
 • Компютърна томография
 • Магнитно-резонансна томография (Ядрен магнитен резонанс, ЯМР)
 • Медицинска ехография

 Радиологията е официален стаж, който всеки лекар може да избере след дипломирането си, каквито са и педиатрията, кардиологията и други

образна диагностика - методи, ямр


 

Публикации

...