ул. „Царевец“ № 2, Блок 1- партер

Асоциацията на студентите медици- гр.Пловдив

Университет

Асоциацията на студентите медици- гр. Пловдив (АСМ-Пловдив) е независима, доброволна, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина с нестопанска цел. Създадена е на 10.03.2002г. и в момента има повече от 450 члена.