От
27.04.23
До
30.04.23
Боровец (Самоков), България
х-л Рила
thumbnail

VIII Конгрес по фармация с международно участие

Научно събитие,  Отворено

Уважаеми Дами и Господа,

 

Осми Конгрес по Фармация с международно участие ще се проведе в периода 27-30 април 2023 г., хотел "Рила", к.к. Боровец, в традиционната си присъствена форма.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 

Организационен комитет

 

Председател: проф. Георги Момеков, дфн
Членове: проф. Румяна Симеонова, дф;  проф. Деница Момекова, дф;  доц. Нико Бенбасат, дф.
Секретар: гл. ас. Любомир Маринов, дф

 

Научен комитет


Председател: проф. Александър Златков, дфн
Членове: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн; проф. Николай Ламбов, дф; проф. Пламен Пейков, дф; проф. Валентина Петкова, дфн; проф. Генка Петрова, дфн; проф. Ирини Дойчинова, дфн.

 

3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНГРЕСА:

 

краен срок за изпращане на резюмета - 30 януари 2023 г.
потвърждение от Научния комитет за прието участие с доклад или постерна презентация – до 15 февруари 2023 г.;
ранна регистрация на фирми спонсори в Конгреса - до 30 януари 2023 г.;
късна регистрация на фирми спонсори в Конгреса - от 31 януари 2023 г. до запълване на изложбената площ;
ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 15 февруари 2023 г.;
късна регистрация на делегати в Конгреса – от 16 февруари до 30 март 2023 г.;
регистрация делегати на място в Конгреса - от 31 март 2023 г. и на място;
Официално откриване на Конгреса – 27 април 2023 г.;
Вечеря „Добре дошли” – 27 април 2023 г. – 20:00 ч., ресторант "Сезони", хотел "Рила";
Официално закриване на Конгреса - 29 април 2023 г.;
Официална вечеря – 29 април 2023 г. – 20:00 ч., ресторант "Сезони", хотел "Рила".

 

4. ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

 

Подходи за лечение на Covid-19;
Оценка на здравни технологии и фармакоикономика;
Лекарство-доставящи системи;
Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
Фитохимия, фитотерапия, етнофармакология;
Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
Социална фармация и фармацевтична регулация;
Клинична фармация и фармакотерапия;
Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП;
Химиотерапия и лекарствена резистентност.

 

5. ЛЕКТОРИ НА КОНГРЕСА:

 

Водещи специалисти от България и чужбина в областта на фармацията.

 

6. УЧАСТИЕ С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР:

 

Краен срок за изпращане на резюмета: 30 януари 2023 г.

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, като бъдат селектирани за устни презентации или постери. Авторите ще получат потвърждение дали резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail, на електронния адрес от който е изпратено до 15 февруари 2023 г.

 

7. АКРЕДИТАЦИЯ:

 

Всеки участник в Осми Конгрес по Фармация с международно участие ще може да получи Сертификат за участие.

 

8. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНГРЕСА:

 

Български език и Английски език. Няма да има осигурен симултанен превод.

 

9. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:


•    Формуляр - Регистрация делегати онлайн 
•    чрез е-mail: events@wasteels.bg


Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Споделете:

Коментари