Последователи
д-р Пенка Мичева  Николова
д-р Пенка Мичева Николова
Нервни болести / Неврология
доц. Росен  Калпачки дм
доц. Росен Калпачки дм
Нервни болести / Неврология
Д-р Пламен  Антимов
Д-р Пламен Антимов
Нервни болести / Неврология
д-р Весела Петкова
д-р Весела Петкова
Нервни болести / Неврология
д-р Михаела Божилова
д-р Михаела Божилова
Нервни болести / Неврология