За мен

Завършила средно образование в СОУ “Анастасия Димитрова” – Плевен, стоматология, UMF “Carol Darila”, Bucurest (Romania),(2003-2006), медицина, МУ – Плевен( 2006-2011).
 

Асистент в  катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология” (2012) при МУ-Плевен

Специализации:

  • курс "New approach of drug abuse prevention and treatment" МУ-Плевен (2006г.)
  • Курс по хомеопатия
  • специализация по Обща медицина 

Преподавателска дейност:

  • Практически занятия по Обща медицина, студенти АЕО и БЕО, специалност “Медицина”;
  • Практически занятия по „Комуникативни умения”, студенти АЕО и БЕО специалност “Медицина”;
  • Практически занятия по „Първични здравни грижи” и „Комуникативни умения”, студенти специалност „Акушерка” и „Медицинска сестра”

Научни интереси:

  • Общуване в общата медицинска практика

Членство в научни и обществени организации:

  • Български лекарски съюз
  • EURACT
  • EUPHA