За мен

Проф. Дечев е началник на клиниката по урология в УМБАЛ "Св. Георги" от 2010 г., преподавател по урология в Медицински университет и консултант на медицински център за репродуктивно здраве "Ню Лайф" в Пловдив.

Проф. д-р Дечев е специалист с голям опит в урологията, републикански консултант по урология и председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ „Св. Георги”.

Има интереси в областта на онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори.През 1985 г. придобива специалност по урология, а през 2006 г.- специалност по онкология.Член е на множество професионални организации и автор на монографии и учебници.

През 1979 завършва Медицински факултет, ВМИ - Пловдив със Златен медал за отличен успех

1985 Придобита специалност по урология

2005 Дисертация (образователна и научна степен «доктор») на тема: «Карцином на пениса- епидемиологични, диагностични и хирургични аспекти»

2006 Придобита специалност по онкология

Има множество следдипломни квалификации и специализации:

1981 Курс по Вътреболнични инфекции в НЦЗПБ, София
1990 European School of Oncology, course on Genito urinary tract tumors, 02.10- 04.10.1990, at “ Albena “, Bulgaria
2001 Медицински университет в Маастрихт, Холандия - преподавателски обмен (програма TEMPUS)
2005 Университетска болница” Св. Марина”, Варна- семинар по лапароскопска урология
2005 Участие в семинар на тема” Сексологично консултиране: диагностика и терапия на еректилните дисфункции”
2006 Квалификационен курс по здравен мениджмънт
2008 Workshop: Laparoscopische Operationstechniken in der Urology mit praktischer Unterweisung am Schwein, 02.09.-04.09.2008, Universitatklinik und Poliklinik fur Urology mit Nierentransplantationszentrum, Medizinische Facultat der Martin- Luther Universitat, Halle/ Saale, Deutschland
2008 Сертификат за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминална ехография и повърхностни структури
2009 Open Medical Institute Salzburg – Austria. Награда за най-добра презентация на участник в семинарите
2010 Men’s Health School/ Sexual Medicine Meeting( Plovdiv, Bulgaria 21 March 2910 )

Варненски Урологични Дни 2014. ...

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Работи по график
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. Македония 2В
35932693693
Дни за консултация

Вторник

16:00 - 18:00

Четвъртък

16:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология
Медицинска онкология

Специалности

Урология
Онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb